Control de coloms

Els coloms son aus que s’han adaptat perfectament a viure a ciutats i pobles, aprofitant la seguretat, l’aliment i les zones de cria que els ofereix l’esser humà. Son portadors de malalties, alhora que generen problemes de salubritat amb els seus excrements.

Els tècnics de SOMA, s.l., avaluan el problema i proposen la millor solució. Aquesta pot ser la captura d’individus, l’exclusió mitjançant xarxes o altres sistemes o el control de la població mitjançant sistemes alternatius. Sempre garantint la gestió de qualsevol ser viu, segons procediments aprovats per l’Administració, amb total traçabilitat i complint amb els estàndards de qualitat de l’Administració i del client.