Control de córvids i petits ocells

Els còrvids, principalment les garses, son comunes als nostres camps i pobles, però també a parcs de les ciutats. Tenen un paper important com a netejadors de matèria orgànica als ecosistemes. Les seves poblacions, en molts casos, han crescut de forma desproporcionada, la qual cosa ha provocat problemes d’interacció negativa amb d’altres espècies.
La seva alimentació inclou ous, cries petites, pollets entre d’altres, provocant disminució en les poblacions d’aquestes. Polls de perdius, guatlles, aus de caça, son preses fàcils de la garça, per la qual cosa és interesant el procedir al seu control.

Paral·lelament ens trobem amb bandes d’ocellets que produeixen molèsties o danys a bens i cultius. A prop de les indústries alimentàries, és fàcil de veure bandes importants de pardals que entren i surten de les naus industrials amb matèria primera, la qual es mengen i contaminen amb les seves femtes. En d’altres casos, per exemple, bandes de cueretes inunden polígons industrials químics, durant les nits fredes, tot buscant la caloreta dels generadors.
Aquestes invasions produeixen efectes negatius i s’han de controlar. Degut a que en molts casos aquestes espècies estan protegides, no és possible la seva captura per la qual cosa s’han d’instal·lar sistemes de foragitament o d’exclusió.