Control de mamífers

Poblacions anormalment grans de conills, guineus, talps o rates i ratolins de camp, poden provocar grans danys als interessos econòmics de l’home . Els conills per exemple ataquen les collites i les plantacions joves d’arbres. Tanmateix poden ser un problema per a les infraestructures terrestres i subterrànies, tals com línies elèctriques o conduccions d’aigua, gas, entre altres.

Els senglars, a més, provoquen en molts casos perillosos accidents de tràfic. Freqüentment travessen vies de circulació provocant greus col·lisions amb vehicles. Davant d’aquesta realitat s’ha d’actuar en funció de cada realitat . Estudiant i proposant les mesures més adequades. Aquestes poden passar per la captura d’individus, l’eliminació completa de zones de cria , o la instal·lació de zones d’exclusió. Sempre contant amb els permisos i concessions administratives pertinents.