Elements de protecció

La proliferació d’animals, principalment aus, que utilitzen edificis i altres espais, com zones de repòs i cria, generen grans molèsties. En moltes ocasions, la única solució és la d’instal·lar sistemes d’exclusió, tals com xarxes, cordins d’acer, electrificats o no, punxes o nous sistemes que s’estan treballant. Aquests sistemes impedeixen que els ocells accedeixin als empits, les terrasses o altres punts.

SOMA, S.L., porta molts anys col·locant sistemes d’exclusió i protecció envers aus. Tanmateix treballem en sistemes d’exclusió eficaços envers senglars i altres espècies problemàtiques.