Sitges

Grans espais amb menjar, amb gra, tals com sitges o empreses agroalimentàries, solen presentar greus problemes de colonització d’aus, principalment coloms i tórtores. Aquestes aus mengen gra, generant pèrdues, però també caminant per entre el producte, defecant e inclús moren sobre ell, contaminant-lo.

Tot això fa necessari un control que eviti la seva entrada o, al menys, que la dificulti. En paral·lel i en moltes ocasions, es necessari un treball intens de captura d’aquests animals. En aquestes circumstàncies, els treballs es compliquen ja que les aus no poden ser atretes mitjançant menjar, ja que és justament el que sobre, i s’ha d’aplicar altres mètodes alternatius.